Toekomstige nestjes

Wij hebben gemiddeld één nestje per jaar of per anderhalf jaar. Wij leggen geen wachtlijsten aan omdat de ervaring ons leert dat dit bij de wachtende kandidaat-baasjes verwachtingen schept die we niet altijd kunnen inlossen.
Wanneer een teefje gedekt is en haar dracht bevestigd blijkt, wordt het nieuws over het verwachtte nestje hier op de website aangekondigd. Vanaf dat ogenblijk kan er ingeschreven worden voor het nestje en organiseren wij ook bezoekjes bij ons thuis waarbij er kennis gemaakt kan worden met de moeder van de pupjes.

 

WIJ ZULLEN IN 2020 GEEN NESTJE KRIJGEN.

oNZE WACHTLIJST BLIJFT MOMENTEEL DUS GESLOTEN.

VOOR EEN LIJST VAN ANDERE FOKKERS KAN U TERECHT OP WWW.ALAEU.COM