top of page

belgian doodles

THE AUSTRALIAN LABRADOODLE

VAN HULPHOND TOT POPULAIRE HUISGENOOT

De Australian Labradoodle kent zijn ontstaan in de jaren '80 toen men in Australië op zoek ging naar een allergievriendelijke begeleidingshond voor een blinde dame. Aanvankelijk vertrok men van een kruising van een Labrador en een Koningspoedel. De combinatie van beide rassen gaf veelbelovende resultaten. De nieuw ontstane hond bleek intelligent, leergierig en zeer mensgericht te zijn. In de jaren daarop zetten de Australische fokkers Tegan Park en Rutland Manor de ontwikkeling van de Labradoodle verder.

 

Naast de Labrador en de Poedel werden ook andere rassen zoals de Irish Water Spaniel, de Curly Coated Retriever en de Amerikaanse en Engelse Cocker Spaniel bij het fokken ingebracht waardoor men uiteindelijk kon komen tot een vriendelijke, sociale hond die niet alleen makkelijk op te leiden is, maar bovendien niet verhaart en geen typische hondengeur afgeeft. Minstens even belangrijk is het feit dat de Australian Labradoodle allergievriendelijk is.

 

Een Australian Labradoodle verkrijg je dus niet door simpelweg een Labrador met een Poedel te kruisen. Deze ‘eerste kruising’ kan een hond opleveren die gelijkenissen vertoont maar biedt geen garanties naar de typische eigenschappen.

Je doet er dus goed aan je ernstig te informeren naar de ouders en grootouders van een nestje alvorens een hond aan te schaffen.

Anker 1
Anker 2

Karakter

ONZE VISIE

Onze honden maken deel uit van het gezin en wonen dus in huis. Ook de pups die bij ons geboren worden, groeien allen in gezinsverband op.

Wij zijn van mening dat elke hond recht heeft op een volwaardig, gelukkig leven en vinden de inzet en de beschikbaarheid van de baasjes dan ook heel belangrijk. Bijgevolg zijn dit elementen waar wij bij de toekenning van onze pups rekening mee zullen houden.

Zelf zullen wij onze pups met de nodige medische zorgen omringen en het belangrijke proces van de socialisatie opstarten. Alle pups worden door onze dierenarts opgevolgd, 

worden ontwormd en krijgen een microchip en Europees paspoort alvorens het nest te verlaten. Wij zullen hen met zoveel mogelijk stimuli die geschikt zijn voor hun leeftijd kennis laten maken. Het is onze grootste betrachting om hond en baasje samen een gelukkig leven tegemoet te laten gaan.

Als lid van de ALAEU, de Europese vereniging van Australian Labradoodle-fokkers, verbinden wij ons ertoe een aantal fokregels na te leven die het welzijn van de honden alsook de gecontroleerde voortzetting van het ras garanderen.

Uiteraard willen wij ook een aanspreekpunt blijven voor de baasjes van onze pups.

Anker 3

stamboom of geen stamboom

Een stamboom verwijst naar de familie van een hond. Wie waren zijn ouders, grootouders, overgrootouders...? Elke hond heeft dus een stamboom uit welke familie hij ook komt. Stambomen zijn vooral relevant voor fokkers. Wanneer je een nestje tot stand wil brengen is het belangrijk de ouders te kennen om zo mogelijke gebreken of inteelt te voorkomen.
De Australian Labradoodle is een relatief jong ras dat nog niet door de FCI erkend is. De stambomen van Australian Labradoodles worden bijgevolg dus niet bij de FCI maar wel bij de respectievelijke fokkersorganisatie geregistreerd. Alle pups die bij ons geboren worden, ontvangen een stamboomcertificaat van de Europese fokkersorganisatie ALAEU.  

Anker 4
bottom of page